Masjid_al-HaramMescid-i Haram

Cami İsmiKapasitesiAlanıŞehirÜlkeİnşa Yılı
Mescid-i Haram820.000400.800 m²MekkeSuudi Arabistan638

 

Mescid-i Haram (Arapça: المسجد الحرام), Mekke'de Kâbe’nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescit. Hürmetli Mescid anlamına gelen bu ifade Kur'an'da 16 ayette yer almaktadır.[1]

 

Mescid-i Haram'ın ortasında bulunan Kâbe'nin doğu köşesine işaret taşı olarak farklı renk ve özelliğe sahip olan "Kara Taş" anlamına gelen Hacer-ül Esved yerleştirilmiş ve gümüş bir çerçeveyle çevrilmiştir. Bu taşın İbrahim Peygamber’den günümüze kadar gelen bir hatıra olduğu kabul edilir. Bu nedenle de tüm Müslümanlar için çok değerlidir.

Kâbe, İbrahim Peygamber ve İsmail Peygamber'den sonra birçok değişikliklere maruz kalmıştır. Çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır. Şu anda Kâbe, Mescid-i Haram ile birlikte toplam 361.000 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır.

 


 

İmam Rıza türbesi

imam-riza-turbesi

Cami İsmiKapasitesiAlanıŞehirÜlkeİnşa Yılı
İmam Rıza Türbesi700.000598.657 m²Meşhedİran818

 

İmam Rıza türbesi (Farsça: حرم اما رضا ), İran'ın Meşhed kentinde yer alan, Oniki İmam'ın sekizinci imamı olan İmam Rıza'nın kabrini de içine alan bir yapılar kümesidir.

İran'da turizmin merkezidir ve her yıl yaklaşık olarak 15 ile 20 milyon arasında insan tarafından ziyaret edilmektedir.

 

 


 

 

mescid-i-nebevi

 

Mescid-i Nebevî

Cami İsmiKapasitesiAlanıŞehirÜlkeİnşa Yılı
Mescid-i Nebevî650.000400.500 m²MedineSuudi Arabistan622

 

Mescid-i Nebevî veya Peygamber Mescidi (Arapça: المسجد النبوي), Hicret'ten sonra Medine'de peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ile arkadaşları tarafından inşa edilen, Hz.Muhammed'in (SAV) kabrinin de içerisinde bulunduğu mescit. "Nebevi" Arapçada "peygambere ait" anlamına gelir, "Mescid-i Nebevî" tamlamasının anlamı ise "Peygamber Mescidi"dir. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan sonra Müslümanlara göre ikinci en kutsal mescittir.

Mescid-i Nebevî ya da Mescid-i Nebi ilk inşasında basit yapılıydı. Hurma kütüklerinden sütunları, hurma dallarından çatısı, taşlardan duvarları vardı. Hemen bitişiğindeki ev kısmı da (bugün kabirdir) kerpiçtendi. Minberi, mihrabı yoktu. Hz.Muhammed (SAV) cuma konuşmalarını minber olmadığından bir ağaç kütüğünün üstünde yapardı. Mescidin bir bölümü Suffe denilen fakirlere ayrılmıştı.

654 yılındaki deprem ve yangında bu mescit yanmıştır. Emeviler, Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar dönemlerinde yeniden yapılmıştır. Halifeler Ebu Bekir ve Ömer bin Hattab'ın kabirleri de buradadır.

 


 

Tac’ul Mesacid

tac-ul-Mesacid

Cami İsmiKapasitesiAlanıŞehirÜlkeİnşa Yılı

Tac’ul Mesacid    

175.000400.000 m²BopalHindistan1901

 

Tac'ul Mesacid Hindistan’ın Bopal şehrinde bulunan caminin 175.000 kişi kapasitesine sahip ve 1901 yılında inşa edilmiştir.