Dini inancımıza göre ibadet amacıyla gittiğimiz yapılardır camilerimiz. İslam dininin ibadet mekanıdır cami. Genellikle minaresiz olan küçük ölçeklerde olan yapılara, bazı binalarda ise ibadet için ayrılmış odalara mescit denir.

 

Camilerimiz genel olarak şu bölümlerden oluşur:

 

Mihrab :
Camilerin kıble duvarında bulunan, yarım daire şeklinde oyuntulu olarak inşa edilen yere mihrab denir. Mihrab; cami harimlerinde, müslümanların namaz kılacakları kıble yönünü belirleyen, kıble duvarına açılmış, cemaatle kılınan namazlarda imamın en önde durduğu yere verilen addır.

 

Minber :
Arapça'da "nebera" (yüksek olmak) kökünden gelmekte ve yüksek yer, sedye manalarını ifade etmektedir. Terim olarak; Cuma ve bayram namazı kılınan yerlerde hatiplerin hutbelerini okumak için çıktıkları basamaklı yerlere minber denmektedir. Mihrabın sağ tarafında ve kıble duvarına dik olarak konumlandırılır.

 

Vaaz Kürsüsü :
Camilerde vaizlerin, cemaata vaaz vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe yere kürsü denir.

 

Mahfil / Mahfel :
Camilerde etrafı çevrilmiş olarak bulunan veya yerden yüksek olarak yapılmış bölümlerin adıdır. Camilerde aynı zamanda binanın yüksekliğine göre duvar boşluklarına bir hareket vermek üzere veya namaz kılınması için ikinci bir mekan kazanmak üzere sütunlar üzerine yapılmış balkona benzeyen alanlardır. Padişahlar için yapılmış olanlarına "Mahfel-i Hümayun" ve ya " Hünkar Mahfili ", müezzinler için yapılmış olanlarına ise "müezzin mahfili " denir.
 

Son Cemaat :
Namaz kılmak üzere gelen, ancak vaktinde cemaate yetişemeyenlerin sonradan arka tarafta namazlarını kılabilmeleri için ayrılmış bölümlere son cemaat bölümü denir.

 

Minare :
" Menare " kelimesinden dilimize " Minare " olarak geçmiştir. Nur yeri ( Işık yeri ) manasına gelip, camilerde ezan sesinin uzaklarda da duyulabilmesi amacıyla inşa edilen, kule benzeri mimari yapılara minare denilmektedir. Minarelerde şerefe adı verilen, ezan okunması amacıyla inşa edilmiş bir çeşit balkon bulunur.

 

Mahya :
Birden fazla minaresi bulunan camilerin minareleri arasına ip veya tel gerilerek yapılan ışıklı yazı veya resimlere verilen addır. Her ne kadar eski dönemlerde yağ kandilleri ile yapılmış olsa da, günümüz teknolojisi sayesinde elektrikli lambalardan oluşturulmaktadır.

 

Şadırvan :
Abdest alınması için, genellikle camilerde avlu ortasında bulunan ve etrafında su çeşmelerinin sıralandığı bölümdür.

 

Avlu :
Camilerin genellikle iç bahçesinde bulunan, harimlerine bitişik, şadırvan veya revaleyi kapsayan üstü açık bölümlere avlu denir.