Hayatta olabileceğimiz en güzel yer, bir duanın içinde yer almaktır.
- Şems-i Tebrizi
Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onun kusurunu örter.
- Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.
Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan ve hayvanların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadaka sayılır.
- Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.
Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.
- Tirmizî, Birr, 33.
"Yalandan sakınınız. Çünkü yalan günaha, günah da cehenneme götürür."
Allah, sizden birinin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.
- Taberânî, el-Mu"cemü"l-Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu"abü"l-Îmân, 4/334
TEKNİK ÖZELLİKLER   Model İsmi Atlantik 01 Bukle Halı Dokuma Tipi B..
25,52TL
text_tax 23,63TL

TEKNİK ÖZELLİKLER   Model İsmiPasifik 01 Bukle Halı Dokuma Tipi Bukle Ha..
25,52TL
text_tax 23,63TL

TEKNİK ÖZELLİKLER   Model İsmi Lotus 10 Bukle Halı Dokuma Tipi Bukl..
23,22TL
text_tax 21,50TL

TEKNİK ÖZELLİKLER   Model İsmi Dense 07 Dokuma Tipi Tafting / Tü..
101,93TL
text_tax 94,38TL

TEKNİK ÖZELLİKLER   Model İsmi H-L 01 Dokuma Tipi Tafting / Tüyl..
0,00TL
text_tax 0,00TL